Hikayeni yarat, dünyayla paylaş.


HİKAYENİ YARAT, DÜNYAYLA PAYLAŞ. INBOUND MARKETİNGDEN MUTLU TANITICILARA…

Outband marketing olarak da adlandırılan, tek yönlü iletişimi barındıran geleneksel pazarlama, zamanla yerini inbound marketing'e bıraktı. Bu sayede markalar hedef kitleye hızlı dönüş sağlayıp, onların isteklerine hemen yanıt verir hale geldi. Doğru yapılan Inbound Pazarlama stratejisi ile başarıya ulaşmak daha pratik bir hal aldı. Kabaca inbound marketing, uygun içerikleri kaliteli bir şekilde harmanlayıp tüm dünyayla paylaşmaktır. Genel olarak inbound marketing'in izlediği strateji temelde, ilk olarak hedef kitle de farkındalık oluşturmaktır. İşin bu kısmı bireyleri nasıl müşteriye dönüştürürüz? sorusuyla doğru orantılıdır aslında. Çünkü sizi öğrenmek isteyen birey, internet üzerinden edindiği verilere göre karar verecektir. Bu nedenden dolayı web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, paylaşılan bloglar bizi tanımlar nitelikte olmalıdır. İlk adım başarıyla gerçekleştiğinde, potansiyel müşteri, müşteri konumuna gelecektir. Diğer basamakta ise var olan müşteriyi koruyabilmek için onlarla sürekli etkileşim halinde olunmalıdır. Burada dikkat edilecek bir diğer husus, onların sevgisini ve onayını kazanmak olacaktır. Onaylarını ve beğenilerini aldığımız müşteriler mutlu tanıtıcılara dönüşecektir. Çağımızda birçok marka, iletişim ve strateji problemi yaşıyor. İnbound pazarlamanın etkili olabilmesi için paylaşılan içeriğin kaliteli olması ve müşterinin istekleriyle doğru orantılı olması gerekmektedir. Aksi taktirde fayda oranı maksimum olan bu yöntem sonuç vermeyebilir.