Reklamın Neresindesiniz?


Günümüze yakından baktığımızda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve küreselleşmenin etkileri birçok alanda değişime yol açmıştır. Artık birçok şirket küresel rekabet ortamında tutunabilme, pazar paylarını artırmak ve yeni pazarlar elde etmek adına farklı mecralarda kendilerini gösterme planları yapmaktadır. Bu değişim beraberinde etkili reklam faaliyetlerine ihtiyacı doğurmuştur. Ancak her alanda yaşanan değişimler reklamcılık sektörünü de etkilemiş ve artık geleneksel reklam anlayışından ve mecralarından uzaklaşılmaya başlanmıştır.

Son yıllarda bilgi ve iletişim alanında meydana gelen kaçınılmaz değişim ve hız reklam sektöründe de bir takım değişiklikler yaşanmasına sebep olmuştur. İnternetin her geçen gün daha fazla önem kazanmasıyla markalarla hedef kitlenin buluştuğu reklam ortamlarının yelpazesi inanılmaz çeşitlilik kazanmıştır. Günümüzde klasik reklam ajanslarının yanı sıra son yıllarda interaktif reklam ajansları faaliyet göstermeye başlamış ve işletmelerin iletişim faaliyetlerine daha önce hayal edilemeyen alanlarda hizmet vermeye başlamıştır. Marka iletişim çalışmalarının iki bileşenini oluşturan reklamverenler ve reklam ajansları da bu değişime ayak uydurmaları gerekliliğinin farkına varmış görünüyorlar.

Özellikle internetin yakın görüş merceğinin etkisi ile insanların aynı fiziksel ortamda bulunmadan alım satım yapabilmeleri, haberleşebilmeleri, farklı paylaşımlarda bulunabilmeleri sayesinde pazarlamanın iki ana kavramını (arz-talep dengesini) alt üst etmiştir.

Ayrıca reklamveren ve reklamcılar açısından, sabit giderleri düşürmek, daha fazla kitleye ulaşmak, hızlı ve ekonomik şekilde maliyetleri aşağıya çekmek hatta kimlere ulaştığınızı bilmek ve kimlerin sizi takip edip beğendiğini anında görebilmek haz verici olsa gerek...